Veprimtaria e fundit

Lajmprurja është tashti për tashti boshe.
Sipër