Zbulimi, analizë gjaku që sinjalizon herët për kancerin

M

Marrë nga Reuters

Vizitor
Duke patur rastin e babait dhe të fëmijës së tij, një punonjës në një kompani kërkimore amerikane ndihmoi për të prodhuar një analizë gjaku që mund të sinjalizojë shumë herët për rikthimin e kancerit

Vazhdoni të lexoni...
 
Sipër