Vallja e Gjergjit

A

Antoni

Vizitor
Vallja e Gjergjit

Teksti: Gjoke Beci
Muzika: Mark Gjoka
Kendon: Mark Gjoka


 
Sipër