Vaksinat ekzistuese kanë efekt edhe tek variantet e reja

Sipër