Vaksina mund të bëhet përpara fundit të vitit

Sipër