Tromboza e lidhur me pacientët me koronavirus me simptoma të buta

Sipër