Tërheqja e turistëve me anën e Folklorit dhe Traditave

Miri

Anëtar drejtues
Terheqja e turisteve me anen e Folklorit dhe te traditave

Publikoj kete artikull per te nxitur akoma me shume veprimtari te tilla, duke shpresuar dhe uruar qe drejtuesit e veprimtarive kulturore, te kene fatin per te gjetur mundesine e shfrytezimit dhe prezantimit te ketyre Perlave qe rrethi Mirdite ka.


Ky video eshte i publikuar nga rtvoranews1
 
Sipër