Të cicërosh apo të mos cicërosh?

A

Antoni

Vizitor
Të cicërosh apo të mos cicërosh?

Nga shprehja e njohur e shkrimtarit anglez, Uilliam Shekspir, "Të jesh apo të mos jesh", kemi tani një formë tjetër të kësaj shprehjeje që lidhet me rretin Twitter. Forma e tjetër paraqet një përgjithësim të asaj se a lejohet përdorimi i rrjetit Twitter në punë.
Sot, ndërmarrjet janë duke ndërmarrë forma që të parandalojnë angazhimin e punëtorëve të vet me rrjete shoqërore dhe kjo mund të quhet si e arsyeshme, sepse punëtorët mund ta humbasin përqëndrimin në punën e tyre. Kjo ka drejtuar shumë ndërmarrje që t'ua ndalojnë punëtorëve përdorimin e rrjeteve shoqërore, derisa të tjerët janë duke e bërë të kundërtën, duke besuar që një gjeneratë e rritur në teknologji është më produktive kur lejohet veprimi i tyre i lirë./pcworldalbanian
 
Sipër