Simbolet e fesë

Joni

Moderator
Simbolet e fese

1 - Qfar jan simbolet e fese?
Jane formula te nderthurura , te quajtura edhe <<Shpallje feje>> apo <<Besojma>> , me te cilat Kishat, qe prej fillimit te saj, e ka shprehur permbledhtazi dhe ka transmetuar fen e vet me nje gjhe percaktuese, te perbashket per te gjith besimtaret.

2 - Cilat jan simbolet me te hershme te fese?
Jan simbolet pagzimore. Meqenese Pagezimi jepet <<ne emer te Atit e te Birit ete Shpirtit Shenjt>> te vertetat e fese te shpallura aty jan te nderthurura duke iu referuar tre personave te Shenjterueshmes Trini.

3 - Cilat jen simbolet me te rendesishme te fese?
Ato jan simboli i Apostujve, qe eshte Simboli i herhem pagezimor i Kishes se Romes, dhe Simboli nikeo-konstantinopolit,fryt i dy Koncileve te para Ekumenik te Nikes(v.325) dhe te Konstantinopojes(v.381) edhe sot i perbashket per te gjitha Kishat e medha te Lindjes dhe te Perendimit.

4 - Perse shpallim nje Hyj te vetem?
Sepse ai i eshte zbuluar popullit te Izraelit si i vetmi kur tha <<Degjo, Izrael, Zotieshte nje i Vetem>> << tjeter ska >> . Jezusi vete a pranuar : Hyji eshte<< nje Zot i vetem>> . Te shpallesh se Jezusi dhe Shpirti Shenjte jn edhe ata Perendi dhe Zoti nuk sjell asnje ndarje ne Hyjin Nje ne tre veta.

5 - Me qfar emri shfaqet hyji?
Moisiut Hyji zbulohet si Perendi e gjall , <<Une jam Hyji i atit tend Abrahamit , Hyji i Izakut dhe Hyji i Jakobit >> . Po te njejtit Moisi Hyji i zbulon emrin e vet te mistershem <<UNE JAM AI qe JAM ( YHWH ) >> . Emri i pashpreshem i Hjit qysh ne kohet e Beselidhjes se Vjeter qe zevendesuan prej fjales Zot . Keshte beselidhja e Re , Jezusi , i quajti Zot , shfaqet si Hyj i vertet.

6 - Perse eshte i rendesishem zbulimi i emrit te Hyjit?
Duke zbuluar emrin e vet, Hyji i ben te njohura pasurit qe pernahen ne misterin e tij te pa shprehshem: vetem ai eshte , qysh prej amshimit e pergjithmon . Ai qe tejkalon boten dhe historin. Eshte ai qe ka bere qiellin dhe token. Eshte Hyji besnik, pergjithmon afer popullit te vet per ta shelbuar. Eshte Shenjt ne menyr te persosur, gjithmon i gatshem me fal. Eshte Qenia shpirterore , trashedente, e gjithpushtetshme, e amshuar, personale e perkryer . Eshte e verteta dhe dashuria.<<Hyji eshte qenia pafundesisht e persosur qe eshte e Shenjterushmja Trini>>
 
Sipër