SHPALLJE VENDE TË LIRA PUNE NË SEKTORIN MZSH (SHËRBIMI I MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT) BASHKIA MIRDITË

Sipër