Shkencëtarët ‘të shtangur’ nga reagimi negativ gjatë pandemisë

D

Dora Mekouar

Vizitor
Pandemia ka qenë veçanërisht sfiduese për shkencëtarët që janë duke u ndeshur në të njëjtën kohë me dyshimet e njerëzve në lidhje me shkencën dhe pikëpyetjet rreth synimeve të tyre

Vazhdoni të lexoni...
 
Sipër