Saga e Mirditës - Gjergj Marku

A

Antoni

Vizitor
Shumë i përgatitur është z Gjergj Marku por për mendimin tim ka një mangësi jashtëzakonisht të madhe dhe të pafalshme, pra informimin e popullsisë për veprimtari të tilla.
Mendoj që është një detyrim që të informojë të gjithë.
Pastaj si ka mundësi që Pallati i kulturës të mos ketë akoma një faqe zyrtare për verpimtaritë e tij.
 

Miri

Anëtar drejtues
Ka kohë që po kërkojmë një bashkëpunim me z Gjergj por nuk kemi pasur akoma mundësinë që të nisim këtë bashkëpunim sepse 'është shumë i zënë'.

Përsa i përket informimit, ndoshta përdor manifeste nëpër rrugët ose lajmërime të ndryshme edhe pse mungon një faqe zyrtare ndoshta së shpejti do ta ketë.
 
Sipër