Rusia dështon të paguajë këstin e borxhit pasi SHBA i bllokojnë fondet

Sipër