Rokfelerët

Munella

Anetar Fillestar
Rokfelerët

“Që kur t'hyni njëherë në botën e Rokfelerëve dhe kur t'mësoni diçka për të, do të kuptoni se ka edhe shumë gjana që nuk dini”.
(Mezvinski)

“Ne do të kemi drejtori botërore pavarësisht se a e doni ju atë apo jo - përmes pushtimit ose pajtimit”. Përgjegjja e Xhejms Vartburgut - anëtar i Komitetit për lidhje me botën e jashtme pranë Komisionit të Senatit për çështje të jashtme.

Rokfelerët në Amerikë i mbajnë nën kontrollë bankat, naftën, kompanitë më të mëdha prodhuese, kompanitë e sigurimeve, sistemin arsimor, mjekësinë dhe më me rëndësi – administratën. Në ket mnyrë, ata qeverisnin jo vetëm me SHBA-të, por edhe me tërë botën.


Themeluesi i dinastisë, Xhon D. Rokfeler, ka qenë njeriu më i urrejtur në Amerikë. Pesë djemtë e tij nga gjenerata e re nxorën mësim prej disa gabimeve të babait tyre. Duke i zbatuar të gjitha maniret e tij të vjetra eksploatuese, ata bënë orvatje që ta prezentojnë emrin e familjes në një dritë tjetër më të përshtatshme dhe këtë e arritën deri në njëfarë shkalle me anë të formimit të një numri t'madh t'fondacioneve të ndryshme.

Fondacioni parë u formua në vitin 1901 me emrin „Instituti i Rokfelerit për hulumtime medicinale”. Përmes ktyne fondacioneve, rokfelerët i iknin pagimit të tatimeve në fitim. Tatim i obligueshëm për çdo qytetar amerikan.

Sado që të tingëllojë çuditshëm, fondacionet e Rokfelerit financonin personalitete dhe organizata që kishin për qëllim propagimin dhe realizimin e ideologjisë komuniste nëpër shkolla. Ata publikonin dhe financonin shumicën e teksteve shkollore të cilat me asgjë nuk dallonin prej atyre në shtetet socialiste. Ata bile nuk e harruan edhe religjionin i cili luan rol të rëndësishëm në formimin e opinionit publik. Para shumë kohësh ata formuan shkollë speciale për priftërinj në Nju-Jork, e cila ishte njëra ndër shkollat më të njohura dhe më me ndikim. Të gjithë edukatorët e kësaj shkolle tashmë nuk ishin propagandistë të krishtërizmit, por të socializmit. Ja, pra, pse shumica e priftërinjve, pastoralë dhe kisha në Amerikë, bile edhe në tërë botën, nuk ishin asgjë tjetër, përveçse ndërmarrje të mëdha financiare të cilat përmbaheshin dhe mbështeteshin në naivitetin e shumë njerëzve të mirë.

Ata e drejtojnë qeverisjen e disa shteteve vetëm për t’i realizuar interesat e tyre vetanake. Rruga më e lehtë për ta mënjanuar konkurrencën, për ta kontrolluar tregtinë, bankat, resurset natyrore dhe pothuajse mbi të gjitha, është ta shfrytëzosh fuqinë e pushtetit. Kurse për t’i kontrolluar monopolet botërore duhet të vësh një pushtet botëror, ky edhe është qëllimi i tyre final. Çelësi i tërë organizatës së tyre është Komiteti për bashkëpunim me botën e jashtme, truri dhe kompjuteri i oktopodit, me kryetarin Dejvid Rokfeler.

Një „renditje e re botërore” kësisoji ka për qëllim kontrollin ndërkombëtar të armatës, armatimit, tatimeve, sistemit arsimor dhe absolutisht mbi të gjitha. Kush ta kontrollojë? Kuptohet vëllezërit më të mëdhenj - Rothshildët dhe Rokfelerët.

Plani i tyre final është të vehet diktatura botërore, të cilën disa ndoshta do ta quajnë socializëm, të dytët komunizëm, e të tjerët fashizëm.Se si do t'quhet asht krejsisht e pa ransishme, por nji gja asht e vërtetë. Ajo do t'jetë nji diktaturë botrore.

Industria e naftës në Rusi, pak para revolucionit rus jo vetëm që pat fillue t’i konkurrojë, por edhe t’ia tejkalojë Amerikës dhe pat zanë vendin e parë në botë. Pas revolucionit, prodhimtaria e naftës në BRSS në mënyrë katastrofale u zvogëlua dhe „Standard Ojli” i Rokfelerit sërish u kthye në vendin e parë.

Kohëve të fundit ata po depërtojnë edhe në Kinë. Ndërtohen fabrika dhe ndërmarrje të mëdha amerikane. Futen kapitale dhe teknikë për përpunimin dhe zhvillimin e industrisë së naftës. „Standard Ojlit” i është dhënë e drejtë nga Republika Popullore e Kinës të sondojë dhe të zbulojë burime të reja të naftës.

Më se shtatëdhjetë vjet kapitalistët e planifikuan zhvillimin e komunizmit dhe nuk u treguan naivë ndaj tij. Magnatët financiarë e dinin fare mirë se komunizmi nuk ishte në gjendje t’i zhdukë, sepse ata e mbanin krejtsisht nën kontrollë dhe e qeverisnin për qëllimet e tyre vetanake. Ata kishin për qëllim që t’i shfrytëzonin popullatën, energjinë, prodhimtarinë dhe mundësitë financiare si formë për kontrollimin e popujve. Kjo është „renditja e re botërore” për të cilën kanë folur Napoleoni, Hitleri, Stalini etj.

Socializmi i Rokfelerit nuk ishte sistem për rindarje të pasurive, e posaçërisht jo të pasurisë së tij, por sistem për kontrollimin e njerëzve. Socializmi ia përcjellte pushtetin Qeverisë, të cilën nga ana tjetër e kontrollonte Rokfeleri.

Prej para 130 vjetësh e deri sot, familja rokfeler mbahet sundues botëror i naftës dhe i bankave në partneritet me Rothshildin dhe të tjerët. Askush nuk është në gjendje që t’i përcaktojë pasuritë si dhe të ardhurat e saj. Firma e vajgurit „Ekson”, e cila i takon familjes Rokfeler, është më e madhja në botë,

Ndër bankat e shumta që posedojnë, më të njohurat janë Siti Bank dhe çejz Menheth Bank, e cila sipas kërkesave zë vendin e tretë në botë, e sipas ndikimit zë vendin e parë.

Banka më e madhe në botë është Bank of Amerika, me seli në Kaliforni dhe është pronë e dinastisë Rothshild. Të dy bankat janë shumë të afërta njëra me tjetrën dhe të lidhura ngusht me anë të projektit për qeverisje botërore.

Çejz Menheth Bank e ka prejardhjen prej bashkimit të Çejz Bank - pronë e Rokfelerit me Menheth Bank - pronë e Kunit dhe Lobit, të cilët gjeneratë pas gjenerate lidhen financiarisht dhe me anë të lidhjes fisnore me Rothshildin. Momentalisht çejz Menheth Bank ka më se 60 mijë banka - filiala në botë.

Çejz Menheth Bank i ngjanë një shteti të pavarur dhe të fuqishëm e që ka mallra dhe pasuri shumë ma tepër se shumë shtete tjera të botës.

Rokfelerët Kontrollojnë shumë linja ajrore dhe korporatat e mëdha, si: IBM, Mobil, Teksako, Boing, Kseroks, kompaninë jashtëzakonisht të madhe telefonike Ei Ti and Ti dhe shumë të tjera. Ata i kontrollojnë edhe pothuajse të gjitha shtetet në botë pavarësisht nga përcaktimet e tyre ideologjike.

Për shkak të emnit shumë t'njoftun të rokfelerve në Amerike, antari familjes tyne edhepse shumë herë pat konkurue, asnjiherë nuk mundi meu zgjedhë kryetar e SHBA – së. Atëherë ata banë gjithfar makinacionesh dhe n'selinë e kryetarit Amerikës e sjellin njeriun e tyne ma t'besueshmin Gerald Ford. Kurse Fordi për nënkryetar të tij pat zgjedhë Nelson Rokfelerin

Ashtu siç kanë pasur dobi disa shekuj me radhë Rothshildët prej të gjitha luftërave, Rokfelerët kanë kontribuar për ngritjen e autoritetit të Amerikës në Luftën e Parë dhe të Dytë Botërore, e po ashtu edhe në luftën e Koresë dhe të Vietnamit. Nga kjo kanë nxjerrë fitime të mëdha.

Duke kontrolluar qeveritë, drejtëpërsëdrejti ose tërthorazi, ata çdo gjë kanë mbajtur nën kontroll, sipas kësaj „ata na kontrollojnë edhe neve të gjithëve”.

Prej vitit 1973 t'shekullit kaluem e deri sot. Jo vetëm të gjithë kryetarët e Amerikës, por pothuajse t'gjitha shteteve të botës janë zgjedhë njerzit e Rokfelerëve.
 
Sipër