Profile të komunave në Mirditë

Miri

Anëtar drejtues
Qendra për Bashkëpunim midis Komuniteteve, Autoriteteve Lokale dhe OJF-ve (CANGO) ka bërë të mundur hartimin e këtyre profileve të komunave Mirditë. Në profile janë përmbledhjet më domethënëse turistike, tradite dhe urbanistike të shoqëruara edhe me njësi statistikore dhe përshkrime rreth termave që paraqesin. Profilet ofrohen në gjuhën shqip dhe anglisht.
 

Bashkëngjitje

 • Fan_English.pdf
  2.8 MB · Shikime: 0
 • Fan_Shqip.pdf
  464.3 KB · Shikime: 0
 • Kacinar__Shqip.pdf
  6.9 MB · Shikime: 0
 • Kacinar_English.pdf
  8.9 MB · Shikime: 0
 • Kthelle_English.pdf
  3.6 MB · Shikime: 0
 • Kthelle_Shqip.pdf
  3.4 MB · Shikime: 0
 • Orosh__Shqip.pdf
  866.8 KB · Shikime: 0
 • Orosh_English.pdf
  525.1 KB · Shikime: 0
 • Rreshen__Shqip.pdf
  6.9 MB · Shikime: 0
 • Rreshen_English.pdf
  5.2 MB · Shikime: 0
 • Selite_English.pdf
  3 MB · Shikime: 0
 • Selite_Shqip.pdf
  3.3 MB · Shikime: 0
Sipër