Procedura per vizë Kroate

A

Antoni

Vizitor
Procedura per vize Kroate

Images.ashx

Si rregull I pergjithshem aplikimi per vize duhet te behet personalisht. Ne perjashtim nga rregulli mund te mos aplikoni personalisht por duhet te paraqiteni personalisht kur te theriteni nga konsullata.
Aplikimi per vize per te miturit ose personat pa aftesi veprimi behet nga perfaqesuesi I tyre ligjor.
Aplikimi per vize nuk duhet bere me heret se 3 muaj nga data e udhetimit.
Aplikuesi bashke me formularin e aplikimit duhet te paraqese dhe keto dokumenta;
 1. Document udhetimi te vlefshem
 2. Data e vlefshmerise se dokumentit duhet te jete me tre muaj me shume se kohezgjatja e vizes
 3. Foto me ngjyra 35x45mm
 4. Dokumenta mbeshtetes qe provojne:
 • Qellimin e qendrimit ne kroaci
 • Sigurimin e akomodimit
 • Mjetet qe do te mbulojne qendrimin ne kroaci dhe kthimin ne atdhe ose ne nje vend te trete
 • Mjetet e transportit dhe qellimin e tyre per tu kthyer ne atdhe ose ne nje vend te trete
Leter garancie kur shkoni ne vizite personale I ftuar nga nje Kroat ose I huaj me te drejte qendrimi ne kroaci
Tarifat


1. Airport-transit visa (A)
 • 260.00 HRK
 • 35.00 EUR
 • 50.00 USD

2. Transit visa (B)
 • 260.00 HRK
 • 35.00 EUR
 • 50.00 USD

3. Travel visa (C)
 • 260.00 HRK
 • 35.00 EUR
 • 50.00 USD

4. Travel or transit visa in a common travel document
 • 260.00 + 8.00 HRK per person
 • 35.00 + 1 EUR per person
 • 50 + 1 USD per person

5. In case of urgent issuance of visa when the application has been submitted, without justification, three or less days prior to the intended journey
 • 520.00 HRK
 • 71.00 EUR
 • 101.00 USD

Personat e meposhtem jane te perjashtuar nga pagesa e vizes:
 • Anetaret e familjes te nje shtetasi Kroat (gruaja dhe femijet),
 • femijet nen 6 vjec,
 • Mbajtesit e pashaportave diplomatike dhe zyrtare gjate udhetimeve zyrtare.
Procedura per vize Kroate
 
Sipër