Pfizer, kërkesa për miratimin e vaksinës nga SHBA, pas zgjedhjeve

Sipër