Parapsikologjia - Autor: Sbri Krasniqi

Miri

Anëtar drejtues
Sabir Krasniqi
PARAPSIKOLOGJIA
Shkencë që troket në dyert e të sotmes
PARAPSIKOLOGJIA - SHKENCË QË TROKET NË DYERT E TË SOTMES
Biblioteka: „SA-KRA” www.sa-kra.ch
Redaktor / Lektor: Hasan HAMËZBALA
Recensent: Salih BASHA Dr. Xhevat HASANI
Kopertina: Sabir KRASNIQI
Botimi i dytë i plotësuar
(Botimi i parë, Prizren 1996, Biblioteka „Astra”)
 

Bashkëngjitje

  • parapsikologji sabri krasniqi.pdf
    9.5 MB · Shikime: 0
Sipër