Pandemia, kompanitë amerikane shkurtojnë në masë vende pune

Sipër