Pandemia dërrmon sektorin e shitjeve me pakicë

Sipër