Përdorimi i Vëzhguesve (Cookies)

Mirë se vini në rrjetfaqen MIRDITA.COM
Përmbajtja e hasur këtu, mund të shfletohet lirshëm.
Për të shkruar dhe marrë pjesë në diskutime, duhet të keni një llogari dhe të identifikoheni.
Shpresojmë që prania juaj, të ndikojë në përmirësimin dhe pasurimin e faqes.
Krijoni një llogari
Gjendja
Nuk është e hapur për përgjigje të mëtejshme.

Miri

Anëtar drejtues
2 Korrik 2012
247
2
864
Përdorimi i Vëzhguesve (Cookies)

Është një detyrim me ligj, që zotëruesit e faqeve në rrjet apo të mjeteve që përdorin Vëzhguesit (Cookies) të informojnë përdoruesit e tyre për Transparencën e Privatësisë, sidomos t'u jepet mundësia që të zgjedhin Pranimin ose Refuzimin me dijeni të përdoruesve sapo të vizitojnë faqen e internetit.

Përdorimi i Vëzhguesve (Cookies):
Faqja jonë e internetit për të funksionuar është e domosdoshme të përdorë Vëzhguesit.
Vëzhguesit
janë skedarë teksti të vegjël që ruhen në kompjuterin tuaj, sapo të vizitoni faqen tonë të internetit. Vëzhguesit nuk dëmtojnë pajisjet tuaja ose programet e kompjuterit. Vëzhguesit mund të hiqen dhe pastrohen sa herë të dëshironi me anën e shfletuesit tuaj (browser) ose ta rregulloni atë për të parandaluar instalimin e tyre.
Në Bashkimin Evropian (BE), përdorimi i Vëzhguesve është i rregulluar nga ligji Direktiva mbi Privatësinë dhe Komunikimet Elektronike

Ligji në pikën 25, në lidhje me Vëzhguesit (Cookies) shtjellon se:
..Megjithkëtë, mjetet e tilla, për shembull të ashtuquajturat ‘cookies’, mund të jenë mjet legjitim dhe i dobishëm, për shembull, në analizimin e efikasitetit të dizajnit të web faqes dhe reklamimit dhe në verifikimin e identitetit të shfrytëzuesve të përfshirë në transaksionet on-line.
Kur mjetet e tilla, për shembull cookies, përdoren për qëllime legjitime, siç është lehtësimi i sigurimit të shërbimeve të shoqërisë informative, përdorimi i tyre duhet lejuar me kusht që shfrytëzuesve tu ofrohen informata të qarta dhe të sakta sipas Direktivës 95/46/EC rreth qëllimeve të cookies apo mjeteve të ngjashme për të siguruar që përdoruesit të njoftohen për informatat e vëna në pajisjen e fund me që ata përdorin.
Përdoruesit duhet të kenë mundësinë që ti refuzojnë që të kenë cookie apo mjet të ngjashëm të ruajtur në pajisjen e tyre të fundme.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur përdoruesit e tjerë nga përdoruesi origjinal, kanë qasje në pajisjen e fundme dhe me atë rast në çfarëdo të dhëne që përmbanë informata të ndjeshme rreth privatësisë të ruajtur në një pajisje të tillë.
Informacioni dhe e drejta për refuzim mund të ofrohet një herë për shfrytëzim të mjeteve të ndryshme për t’u instaluar në pajisjen e fundme të përdoruesit gjatë lidhjes së njëjtë dhe po ashtu mbulimin e ndonjë shfrytëzimi të mëtejmë që mund të bëhet prej atyre mjeteve gjatë lidhjeve pasuese.
Metodat për dhënien e informatave,duke ofruar të drejtën për të refuzuar apo kërkimin e pëlqimit duhet bërë sa më e lehtë për përdorim që të ketë mundësi. Qasja në përmbajtjen e webfaqeve specifike mund të bëhet me kusht të pranimit të cookies apo mjeteve të ngjashme të informuara mirë, nëse përdoret për qëllime legjitime...

Ju mund të mos i pranoni Vëzhguesit duke refuzuar pyetjen automatike të faqes. Duke qenë që faqja nuk funksionon pa Vëzhguesit e vetmja gjë që u ngelet është të largoheni nga faqja. Përndryshe çdo shfletim apo lundrim në faqe do të merret automatikisht si një pranim nga ana juaj.
 
Redaktimi i fundit:
Gjendja
Nuk është e hapur për përgjigje të mëtejshme.