OBSH: Në 2021 fillon shërndarja e barabartë e 2 miliardë vaksinave

Sipër