Numra Kontaktimi Rrësheni - Mirdita

Miri

Anëtar drejtues
Numra Kontaktimi Rresheni - Mirdita

icon.png?w=170&fakeurl=1&type=.png

Ketu paraqesim listen e numrave te telefonit qe perdoren nga institucionet e ndryshme. Ne rast se jeni te interesuar per te ndihmuar ndonje nga keto sherbime mund te sherbejne edhe si numra kontaktimi.

Per me shume informacion mund edhe te vizitoni websitin zyrtar te Bashkise se Rreshenit

 • Bashkia Rrëshen tel: (0)216 22233
 • Sekretar Gjykata e Rrethit tel: (0)216 22328
 • Administrata e N/Prefekturës tel: (0)216 22320
 • Sekretar Prokuroria tel: (0)216 22707
 • Komisariati i Policisë tel: (0)216 22350
 • Drejtoritë në vartësi të Qeverisë Qëndrore:
 • Degë të Qeverisjes Qëndrore Zyra Arsimore tel: (0)216 22221
 • Dega e Buxhetit tel: (0)216 22473
 • Drejtoria e Shëndetit Publik tel: (0)216 22390
 • Dega e Thesarit tel: (0)216 22396
 • Mjeket tel: (0)216 22457
 • Zyra e A.SH.Mirditë(tatimet) tel: (0)216 22501
 • Urgjenca tel: (0)216 23120
 • Dega e Statistikës tel: (0)216 22522
 • Zyra e Bujqësisë tel: (0)216 22557
 • Arkivi i rrethit tel: (0)216 22417
 • Zyra e Punës tel: (0)216 22385
 • Dega e Mobilizimit tel: (0)216 22241
 • Drejtoria Rrugëve Rurale tel: (0)216 22502
 • Zyra e Regjistrimit Pronave tel: (0)216 22780
 • Drejtoria e Shërbimit Pyjor tel: (0)216 22294
 • Filiali i Postave tel: (0)216 22470
 • N/Ujësjellës, rrugë kanal. tel: (0)216 22407
 • Filiali AlbTelekomit tel: (0)216 22250
 • Pallati Kultures tel: (0)216 23381
 • Biblioteka tel: (0)216 22644
 • Dega e Sigurimeve Shoqërore tel: (0)216 22374
 • Instituti i Sigurimeve (I.N.S.I.G) tel: (0)216 22511
 • Kryqi i Kuq Lokal tel: (0)216 22805
 
Sipër