Njoftim për privatizim të ish pallatit të Gjeologjisë, Rubik

B

Bashkia Mirdite

Vizitor
Bashkia Mirditë ka vendosur të njoftojë publikisht të gjithë subjektet që janë të interesuar për procedurën e privatizimit dhe të drejtës së parablerjes sipas ligjit.

Subjetet e interesuar të paraqiten në Bashkinë Mirditë brenda 45 ditëve.

Njoftim

Vazhdoni të lexoni...
 
Sipër