Njoftim për mbledhje të Këshilli Bashkiak, më datë 20.11.2020

Sipër