Një kompani gjermane gati të paraqesë teste të shpejta për antigjenet e COVID-19

Sipër