Nikollë Preçi - Këngë humoristike

Miri

Anëtar drejtues
Nikollë Preçi - Këngë humoristike

Nikollë Preçi - Këngë humoristike [Koncerti në TOB i Qendrës Kulturore Mirditë

 
Sipër