Moderna kërkon miratimin e vaksinës nga autoritetet amerikane

M

Marrë nga Reuters

Vizitor
Kompania Moderna ka paraqitur kërkesë pranë autoriteteve federale amerikane për të autorizuar përdorimin emergjent të vaksinës së saj kundër COVID-19 që thotë se është 94.1% e suksesshme kundër sëmundjes.

Vazhdoni të lexoni...
 
Sipër