Mirdita - Vështrim i përgjithshëm

Miri

Anëtar drejtues
Mirdita - Veshtrim i pergjithshem

mirdite.jpg

Siperfaqja 867km2 popullsia 46 mije banore qendra kreysore Rresheni dendesia 50b/km2 Besimi Fetar Katolik. Mirdita Etnike (Krahine) Siperfaqja 1715 km2 12 bajrake Emri Mirdite fillimet i ka qe ne shekullin XV.

Ne fillim, Mirdite quhej edhe nje fshat afer Oroshit. Ne fillim te shek XX siperfaqja ishte afersisht 1700 km2dhe popullsia qe ka jetuar ne periudhen e Ilireve quhej fisi i Pirusteve, gje qe e vertetojne zbulimet arkeologjike te bera ne Perlat, Bukel, Fane, Bukemire etj etj. Mirdita kufizohet me Puken (veri), me Kuksin dhe Dibren (lindje), me Matin (jug), Kurbin (jugperendim) dhe Lezhe (perendim).

Kufizimi vijon me malin e Dervanit – vargun Kreshte Vele – bjeshket e Kuzhnenit – mali i Munelles – Zepa - kunora e Lures – mali i Dejes – bjeshket e Oroshit - Qafa e Malit – Kumbullez dhe ne lindje me Trodhena.

Ne kete brendesi vije Mirdita ka shtrirje

 • Veri-Jug 39 km
 • Lindje-Perendim 47 km,
 • gjatesi kufiri 178 km
 • siperfaqe 867 km2,
 • popullsi 46 mije banore
Kordinata gjeografike
 • 41° 47’ e 41’ 59’ gjeresi veriu.
 • 19° 58’ e 20° e 12’ gjetesi lindore
Perberja Gjeologjike
 • Eshte e ndryshme me shkembej magmatike, metamorfike, sedementar, bazike, ultra bazike, gelqeror, pasuri te medhe natyrore veqanerisht baker, pirit, krom. Relievi Perbehet nga male, lugina, pllaja, fusha, fushegropa, lugje, cirqe etj...
 • Lartesia mesatare 557m mbi nivelin e detit, maja me e larte eshte M. Kunore (Selite) 2121m.
 • Pershkohet nga lumi Fani i Madh, Fani i Vogel, Fani i Bashkuar, Smeja. Lumi fane Siperfaqja e pellgut 1075 km katrore Gjatesia 16 km Fani i Madh Siperfaqja e Pellgut 542km katrore Gjatesia 75km Fani i Vogel Siperfaqja e pellgut 415km katrore Gjatesia 60km.
Klima
 • Mirdita ka klime mesdhetare kodrinore, paramalore e malore.
Bimesia
 • Bimesia perbehet nga shkurre, dushqe, pyje te perzier, ahishte e kullota malore. nder keto edhe bime mjekesore si; shqemi, baronica, lisna e sherbele.
Popullsia
 • Ka popullsi 46181 banore
 • dendesia 50b/km katrore
 • meshkuj 21.637 femra 21.726
 • numri i familjeve 11.243 me 3.85 pjestare per familje
 • Popullsia qytetare 13.279 banore
 • Popullsia fshatare 32.902 banore
Bashkite
 • Mirdita perbehet nga bashkite Rreshen, Rubik
Komunat
 • Mirdita perbehet nga komunat Fane, Orosh, Kthelle, Selite, Kaçinar
Bajraket
 • Mirdita perbehet nga 12 bajrake e cila merr edhe emrin Mirdita Etnike/Krahinore
 • Bajraket jane:
  • Fani
  • Oroshi
  • Spaçi
  • Selita
  • Kthella
  • Kushneni
  • Diberr
  • Vele
  • Rranze
  • Bulger
  • Manati
  • Kryezeze
 • Siperfaqja 1715 km katrore
 
Sipër