Mirditë - Bimësia

Miri

Anëtar drejtues
Mirdite - Bimesia

bimesia.jpg

Bimësia, pyjet Bimësia në Rrethin e Mirditës është e shumëllojshme, falë larmisë litologjike, relievit dhe kushteve klimatike. Larmia e saj fillon nga shkurret mesdhetare me gjelbërim të përhershmëm e deri tek kullotat alpine. Territori i gropës së Ndërfanës, ku përfshihet dhe Bashkia Rrëshen, shtrihet në brezin e shkurreve mesdhetare dhe atë të dushkut.

Ne këtë territor takohen tre brezat bimorë, duke filluar nga brezi i shkurreve mesdhetare me gjelbërim gjithëvjetor, në atë të dushkut dhe përbërësve të tij gjetherënëse si dhe në zonën më skajore, zonën e haloreve (Vjollca). Gjithashtu gjenden edhe bimë endemike si boshtra.

Përveç bimësisë spontane takojmë edhe një regjistër të gjerë të kulturave të kultivuara, si drithërat, perime të shumllojshme, pemë frutore dhe kultivarë të larmishëm hardhish nga ato ekotipet e vendit si dhe ato të huaja, por q u jane përshtatur mjaft mirë këtyre kushteve klimatike dhe tokësore. pra bimesia perbehet nga shkurre, dushqe, pyje te perzier, ahishte e kullota malore. nder keto edhe bime mjekesore si; shqemi, baronica, lisna e sherbele.
 
Sipër