Krishtërimi - abacia e Shën Palit

Miri

Anëtar drejtues
Krishterimi - Abacia e Shen Palit

abacia.jpg

Është përmendur si Abaci së bashku me atë të Ndërfanës ku: “në këtë krahinë, ndërmjet lumejve të dy Fandave, prej nga në të 14-in shekull dilshin priftërinj për krejt Dalmacinë, gjenden Abacitë e Shën Palit dhe Shënmaria de Trafandina” (Shuflai) .

Më vonë zbehet roli i kësaj abacie, që si shumë të tjera kthehen në famulli të zakonshme. Për shumë kohë nuk funksionoi, nuk u ndërtua dot as në vitin 1939 kur pati një përpjekje, deri në vitin 1996 kur misionarët françeskanë ndërtuan kishën e re, në njërin prej vendeve historikë të Mirditës.
 
Sipër