Kompania Facebook humb 27% të vlerës në bursë

Sipër