Iluzioni optik

Joni

Moderator
Iluzioni optik

Iluzioni optik është një percepcion i gabuar i dukurive të cilat shpesh janë të pakuptueshme dhe paradoksale. Iluzioni optik shkaktohet nga papërsosmëria e syve dhe nga përpunimi joadekuat i (ngacmimeve) të dhënave në tru. Ndryshimi në mes iluzioneve dhe halucinacioneve është se te halucinacionet ngacmimi nuk ekziston ndërsa te iluzionet perceptimi i ngacmimit është i gabuar.
 
Sipër