Hollivud, trëndafilat e kuq nderojnë viktimat nga COVID-i

Sipër