Foto të vjetra nga mirdita

A

Antoni

Vizitor
Foto të vjetra nga mirdita

Disa foto të vjetra shumë të bukura nga mirdita, me pamje të rralla.
 

Bashkëngjitje

A

Antoni

Vizitor
Foto nga Mirdita

Foto nga Mirdita

 

Bashkëngjitje

Sipër