Formular për Përfitimet

F

Flori

Vizitor
Formular për Përfitimet

Ketu u vendosim lidhjet qe duke klikuar mbi to mund te shikoni formularet dhe ti stamponi ato.
  1. Lista e dokumentave për kërkesë paraprake për pension
  2. Kërkesa paraprake për pension
  3. Listë dokumentash për pension
  4. Kërkesa për caktim pensioni
  5. Kërkesa për rishqyrtim pensioni
  6. Kërkesa për transferimin e dosjes së pensionit
ISSH | Instituti i Sigurimeve Shoqërore
 
Sipër