Dokumenta për viza Shengen

Mirë se vini në rrjetfaqen MIRDITA.COM
Përmbajtja e hasur këtu, mund të shfletohet lirshëm.
Për të shkruar dhe marrë pjesë në diskutime, duhet të keni një llogari dhe të identifikoheni.
Shpresojmë që prania juaj, të ndikojë në përmirësimin dhe pasurimin e faqes.
Krijoni një llogari
F

Flori

Vizitor
Dokumenta për viza Shengen

SHUME E RENDESISHME:
 1. Aplikanti duhet te paraqitet personalisht per aplikim per vize
 2. Nuk pranohet dosja e pa plote
 3. Afati per marrjen e vizes afatshkurter eshte te pakten deri ne 10 dite
DOKUMENTAT QE DUHET TE PARAQITEN PER MARRJEN E VIZES DERI NE 90 DITE:
 1. Nje formular i plotesuar dhe i firmosur nga vete personi
 2. Nje fotografi me ngjyra e bere kohet e fundit
 3. Pashaporte e vlefshme udhetimi, vlefshmeria e se ciles duhet ta kaloje afatin e vizes se kerkuar me 3 muaj, fotokopje e pasaportes, fotokopje te vizave qe keni ne pasaport
 4. Vertetim pune (ku te tregohet dhe paga juaj), libreza e pensionit plus kopjen e saj, vertetim shkolle per studentet, licenca e noterizuar per biznesmenet, patenta nderkombetare per shoferet plus fotokopje
 5. Kerkuesi i vizes duhet te provoje qe eshte ne gjendje te perballoje qendrimin ne Çeki (vertetim bankar); ne rast te posedimit te fteses ("Pozvání - Invitation") nga Çekia nuk eshte e nevojshme vertetim bankar
 6. Sigurimi ne udhetim (origjinal dhe fotokopje)
 7. Rezervimin e biletes dhe diten e marjes se vizes bileten e paguar vajtje - ardhje
 8. Ne raste udhetimi me automjetin tuaj nevojiten leje qarkulimi nderkombetare, siguracioni jeshille, patenta nderkombetare, vertetim bankar)
 9. Karta e identitetit si dhe fotokopjen e saj (ose certifikate lindje)
 10. Çertifikate familjare