Dokumenta për vizë Greke

F

Flori

Vizitor
Dokumentat per vize Greke

2 fotografi (format 3 me 4)
 • Certifikatë familjare (e legalizuar pranë Prokurorisë së Rrethit dhe pranë Ministrisë së Jashtme nëpërmjet Postës Shqipëtare)
 • Certifikatë personale
 • Pasqyre e llogarise bankare (mbi 3 mijë euro për siguri)
 • Librezë e sigurimeve shoqërore
 • Vërtetim pune
 • Ftesë e sigluar nga Autoritetet vendase greke (në rast se ju mirëpret dikush)
 • Prenotim i biletës së avionit ose të autobusit (vajtje-ardhje)
 • Prenotim i hotelit
 • Pashaportë e vlefshme deri në gjashtë muaj pas planifikimit të udhëtimit
 • Siguracion shëndetësor për periudhën e qëndrimit në Greqi
 • Fotokopje e Kartës së Identitetit
 • Fotokopje e pashaportës
 • Mandat pagesë e taksës për marrjen e vizës pranë Alpha Bank (35 EUR)
Kur sigurohen te gjitha dokumentet e mësipërme:

Telefonon në numrin 09004044004

(të caktojnë datën e takimit për të paraqitur dokumentat në ambasadë)

Paraqitja në ambasadë

Në momentin e paraqitjes në ambasadë dorëzohet nga autoritetet konsullore formulari për vizë turistike që plotësohet në vend dhe dorëzohet më pas me të gjitha dokumentat e tjerë tek oficeri konsullor

Tërheqja e pashaportës pranë zyrave postare të përcaktuara.
 
Sipër