Antisemitizmi

Joni

Moderator
Antisemitizmi

Antisemitizmi si termë politik është futur në Evropë më 1879 nga W. Marr për shtimje kundër Jahudive (nuk i drejtohet tërë popullin semitikë).
Antisemitizmi është i lidhur ngushtë me historinë e hebrenjve që nga shpërndarja e tyre npër botë. Antisemitizmi është paraqitur në kulturën krishtere me fitimin e barazisë qytetare të hebrenjve në Gjermaninë dhe Francës e shekujve XVII dhe XIX.
 
Sipër