Amerika Latine dhe Azia përfshihen nga vala e variantit Omicron

  • Tema nisëse Marrë nga Associated Press
  • Data e fillimit
Sipër