Ambivalenca

Joni

Moderator
Ambivalenca

Ambivalenca është shprehje në literaturë dhe në shkencat e gjuhës, me të cilën shprehet paraqitja në të njëjtën kohë e dy fenomeneve kundërthëse me njëra tjetrën të cilat shpesh fenomene verbuese. Flitet b.f për rryma ambivalente nëpër epoka apo për ambivalencën e këndvështrimit të fjalëve.
 
Sipër