video

  1. A

    Si të ngarkojmë një video te gjatë në YouTube

    Si të ngarkojmë një video te gjatë në YouTube Çfarë është YouTube? Për ata që nuk e dinë, me shumë pak fjalë të thjeshta YouTube, është një shërbim në internet i blerë nga kompania Google dhe që është në pronësi te saj. Në shërbimin e YouTube mund të ngarkojmë video të ndryshëm në mënyrë që ti...
  2. Miri

    Tërheqja e turistëve me anën e Folklorit dhe Traditave

    Terheqja e turisteve me anen e Folklorit dhe te traditave Publikoj kete artikull per te nxitur akoma me shume veprimtari te tilla, duke shpresuar dhe uruar qe drejtuesit e veprimtarive kulturore, te kene fatin per te gjetur mundesine e shfrytezimit dhe prezantimit te ketyre Perlave qe rrethi...
Sipër