ultinjë e nënshejtit

  1. Miri

    Mirditë - Ultinjtë e Nënshejtit

    Turizmi ne Mirdite - Ultinjte e Nenshejtit Edhe sot e kësaj dite në Shkallën e Malit të Shejtit, në Orosh, është një lis disi i veçantë me emrin Ulti. Sipas gojëdhënës kanë qenë 6 të tillë, por vetëm 2 kanë mbijetuar në udhën e gjatë të jetës së tyre. Njëri është “dorëzuar”, ka mbetur vetëm...
Sipër