turizmi në mirditë

  1. Miri

    Mirditë - Gurra e Domgjonit

    Turizmi në Mirditë - Gurra e Domgjonit Gurra e Domgjonit ujësjellësi i lashtë karakteristik, ka një origjinalitet të pa krahasuar me tunele hepuese të nëndheshme. Sot ruhen një pjesë e atyre nëntokësore, si dhe pusi i kontrollit. Tuneli është hapur në galeri horizontale, veshur me mure...
Sipër