turizëm

  1. Miri

    Tërheqja e turistëve me anën e Folklorit dhe Traditave

    Terheqja e turisteve me anen e Folklorit dhe te traditave Publikoj kete artikull per te nxitur akoma me shume veprimtari te tilla, duke shpresuar dhe uruar qe drejtuesit e veprimtarive kulturore, te kene fatin per te gjetur mundesine e shfrytezimit dhe prezantimit te ketyre Perlave qe rrethi...
Sipër