turistike

  1. Miri

    Nëpër visaret turistike të Mirditës

    Nëpër visaret turistike të Mirditës Një përmbledhje mjaft e vëmendshme që Pallati i Kulturës na shfaq me këto video. Nëpër visaret turistike të Mirditës I falenderojmë për punën e tyre.
Sipër