shutrria

  1. Miri

    Mirditë - Shutrria (Shutrreja)

    Turizmi ne Mirdite - Shutrria (Shutrreja) Shutrria (Shutrreja) është një burim ujë nëntokësor i fuqishëm që ndodhet midis Kurbneshit dhe Mërkurthit, në Grykën e Selitës rreth 20 m mbi lumin e Urakës, në anën e malit të Mullit. Në sipërfaqe të tokës është një pus i thellë rreth 30 m, i cili të...
Sipër