shteti i arbërit

  1. Miri

    Arkeologjia - Shteti i Arbërit

    Arkeologjia - Shteti i Arbërit Ndër gjetjet më me vlerë, jo vetëm të Mirditës, është Stema e Arbërit e zbuluar në Gëziq, në rrënojat e kishës së vjetër të Ndërfanës. Stema është një shqiponjë me një kokë, me vështrim djathtas. Sipas të dhënave është simbol i Dukagjinëve. Së bashku me këtë...
Sipër