rrëshen

  1. Miri

    Qyteti Rrëshen - përshkrim i përgjithshëm

    Qyteti Rrëshen - Përshkrim i Përgjithshëm Profili i komunitetit është një dokument i hartuar që të paraqesë, si një i tërë, portretin statistikor dhe përshkrues të komunitetit. Ka dy funksione kryesore: Funksioni i parë - është që t’u ofrojë zyrtarëve vendorë të dhëna, mbi bazën e të cilave...
Sipër