profile

  1. Miri

    Profili plani operacional i zhvillimit vendor

    Profili plani operacional i zhvillimit vendor Per transparencë, po publikojmë profilin e planit operacional të zhvillimit vendor, ku falë një pune të madhe administratat zyrtare kanë arritur ta përfundojnë në mars 2016. Eshtë mirë që cdo banorë të informohet rreth këtij plani dhe të...
  2. Miri

    Profile të komunave në Mirditë

    Qendra për Bashkëpunim midis Komuniteteve, Autoriteteve Lokale dhe OJF-ve (CANGO) ka bërë të mundur hartimin e këtyre profileve të komunave Mirditë. Në profile janë përmbledhjet më domethënëse turistike, tradite dhe urbanistike të shoqëruara edhe me njësi statistikore dhe përshkrime rreth...
Sipër